Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

15-12-2020 11:36 | 0 bình luận
Thực hiện Quyết định số 3060/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/10/2020 về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ quan báo chí trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao .

Thực hiện Quyết định số 1957/QĐ – BTTTT ngày 13/11/2020 về việc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của Báo Thể thao Việt Nam.Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Báo |Thể thao Việt Nam xin thông báo:  Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Từ ngày 01/1/2021 Báo Thể thao Việt Nam sẽ được sáp nhập vào Tạp chí Thể thao thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao.

Trân trọng kính báo.

Báo Thể thao Việt Nam

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu