Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

08-03-2020 11:57 | 0 bình luận
Đến nay, đi một vòng quanh thành phố ta có thể thấy sự phát triển của các khu đô thị mới hiện đại, gắn với các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục đào tạo, y tế. Thành phố có 8 khu đô thị và hàng chục khu dân cư mới.

Cấp ủy Đảng, Chính quyền TP Hải Dương đã tích cực chỉ đạo, đầu tư chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh đô thị, trong đó chú trọng tăng cường các diện tích cây xanh mặt nước; hiện tại diện tích đất cây xanh toàn đô thị đạt 8,32 m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 5,58 m2/người. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị đạt 52,07%; có 12 khu vực không gian công cộng của đô thị; 16 công trình kiến trúc tiêu biểu cấp Quốc gia.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo luôn dẫn đầu toàn tỉnh về quy mô và chất lượng đào tạo toàn diện cũng như mũi nhọn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, thành phố là trung tâm các cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉnh  với đầy đủ tính chất đa khoa và chuyên khoa; Cơ sở y tế cấp đô thị đạt 3,53 giường/1000dân.

Ngoài ra, mạng lưới tuyến xã trên địa bàn cũng được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ trên tất cả các phường, xã.Trong 3 năm gần đây, thành phố đã giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động/năm; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của thành phố dự kiến giảm xuống còn 1,0%. Thành phố từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi từ thành phố đến phường, xã, thôn, khu dân cư; 12 công trình văn hóa cấp đô thị; 25 công trình thể dục, thể thao cấp đô thị.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu dân cư, TP Hải Dương từ 232 thôn, khu dân cư nay còn 189 thôn, khu dân cư (gồm 20 thôn, 169 khu dân cư). Công tác bảo đảm an Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để thành phố Hải Dương đạt được các tiêu chí của đô thị loại I với sự phát triển kinh tế - xã hội trên đà tăng trưởng...

Kết cấu hạ tầng đồng bộ, không gian đô thị được mở rộng, văn hóa đô thị được tăng cường quản lý với đặc trưng là thành phố xanh - văn minh - hiện đại, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững, hài hòa với môi trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, dịch vụ của tỉnh Hải Dương.

Ngọc Huyền

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu