Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

11-05-2017 15:52 | 0 bình luận
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2017 đợt 3.

Câu 4 (1,0 điểm). Ta gọi số n là số hoàn hảo nếu tổng các ước dương của nó bằng 2n, ví dụ: 6 là số hoàn hảo. Hãy tìm tất cả các số hoàn hảo n sao cho n – 1 và n + 1 là các số nguyên tố.Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu