Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

15-05-2017 16:01 | 0 bình luận
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 môn Toán của trường THCS Hậu Nghĩa, Đức Hòa.

Câu 4: ( 4 điểm)Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

          Bài 1: (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH; biết BH = 1,8cm, CH = 3,2cm. Tính AH và góc HAB (làm tròn đến độ).Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

          Bài 2: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, M là một điểm thuộc cạnh AC (M khác A và C ). Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N và cắt tia BM tại I. Chứng minh rằng:

   a) ABNM và ABCI là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

   b) NM là tia phân giác của góc ANI .

   c) BM.BI + CM.CA = AB2 + AC2

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - THCS Hậu Nghĩa 2017

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu