Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

25-04-2017 17:19 | 0 bình luận
Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8 năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục quận Ba Đình, Hà Nội.

Phần II (5 điểm)Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Học sinh chọn một trong hai đề sau:Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Đề 1: Suy nghĩ về câu nói của nhà văn Nga M.Go-rơ-ki: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”

Đề 2: Hãy làm sáng tỏ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc qua Chiếu dời đô (Lí Công Uẩn), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), đoạn trích Nước Đại Việt ta (Nguyễn Trãi).

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu