Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

25-04-2017 08:20 | 0 bình luận
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Thanh Phong, Thanh Liêm năm 2017.

Câu 1: Độ dài hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là :Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

    A.  7                          B. 5                 C.  14                            D.  6                           Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Câu 2: . Thu gọn đơn thức P = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng :

    A.  3 x3- 10xy3                  B.  3 x3y            C.  x3y + 10 xy3                D.   x3y             

Câu 3: .    Thu gọn đa thức  :  x3-2x2+2x3+3x2-6 ta được đa thức :

    A.  - 3x- 2x- 6;          B.  3x3 + x2-6        C.  3x- 5x– 6.             D. .  x3 + x2 - 6     

Câu 4: Bậc của đa thức là :

    A.  7                  B.  5                            C.  6                                  D.  4 

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu