Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

10-05-2017 15:37 | 0 bình luận
Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Toán của phòng giáo dục Hải Dương năm 2017 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Câu 3 (1,5 điểm)Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Biết học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp?Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu