Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

24-04-2017 16:20 | 0 bình luận
Các bạn tham khảo đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 6 năm học 2016 - 2017 dưới đây:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời, mỗi câu đúng được 0,5 điểm.Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Câu 1: Trên đỉnh cột cờ, người ta dùng máy cơ đơn giản nào để có thể kéo lá cờ từ dưới lên trên?

     A. Đòn bẩy.                                                          B. Thang.

     C. Ròng rọc.                                                         D. Mặt phẳng nghiêng.

Câu 2: Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng?

A. Lỏng, rắn, khí.                                            B. Rắn, khí, lỏng.

C. Lỏng, khí, rắn.                                             D. Rắn, lỏng, khí.

Câu 3: Hai chiếc li xếp chồng lên nhau, lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra, người ta thường dùng biện pháp nào sau đây?

A. Đổ nước nóng vào li trong.                         B. Hơ nóng li ngoài.

C. Bỏ cả hai li vào nước nóng.                        D. Bỏ cả hai li vào nước lạnh.

Câu 4. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

     A. Đốt một ngọn đèn dầu.                               B. Đúc một cái chuông đồng.

     C. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.      D. Đốt một ngọn nến.

Câu 5: Khi nói về nhiệt độ trong quá trình đông đặc, câu kết luận nào đúng?

A. Nhiệt độ đông đặc lớn hơn nhiệt độ nóng chảy.

 B. Nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy.

C. Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy.

 D. Nhiệt độ đông đặc lớn hơn rất nhiều nhiệt độ nóng chảy.

Câu 6: Việc sản xuất muối từ nước biển đã ứng dụng hiện tượng

A. Ngưng tụ.              B. Bay hơi.                C. Đông đặc.                        D. Nóng chảy. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm ) 

Câu 7: (2 điểm) So sánh sự giống và khác nhau về sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? 

Câu 8: (1 điểm) Tính 400C ứng với bao nhiêu 0F ?

 

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu