Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

25-04-2017 07:54 | 0 bình luận
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 của trường tiểu học Thủy Phù năm 2017 có đáp án chi tiết.

Trường Tiểu học số 1 Thủy PhùBản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Họ và tên: ..................................

Lớp:............................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

  NĂM HỌC: 2016 - 2017

Môn: TOÁN – Lớp 1

Thời gian: 40 phút

Câu 1:                                                                                                     

a) Trong các số : 72, ,69, 85,47 số nào bé  nhất

        A. 72                  B. 69                 C. 85                    D. 47

b)Số “Ba mươi sáu “viết là

A. 306

 

B . 36

 

C .  63

 

D .  66

Câu 2 :                                                                                                    

a) Số liền sau của 78 là :

A . 68

 

B . 77

 

C .  79

 

D .  76

 

b)  Phép cộng 30+20 có kết quả bằng

A . 10

 

B . 55

 

C .  50

 

D .  52

 

Câu 3:

Các số 28,76,54,74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:                    

A.   28,76,54,74                                        B.  76,74,54,28          

C.   28, 54, 76, 74                                     D.  28, 54, 74, 76

Câu :                                                                                                    

                     70 - 50 +   20 

    A.  50              B. 40            C.  10              D.  60

Câu 5: (1 điểm – M2):  Điền số thích hợp vào ô trống:

                                                                     

                   96     -      [.....]                =      62

                                                                                                                        

A . 33

 

B . 34

 

C .  60

 

D .  24

Câu 6: Tính                                                                                           

 a)  78 – 7 - 1  = ..........                                       b) 23+ 10 +15 =...........

Câu 7 :

Lấy số tròn chục liền sau của số 30 cộng với 40 ta được:

A . 70

 

B . 80

 

C .  10

 

D .  50

Câu 8 : (1 điểm – M3):Đặt tính rồi tính :                                         

63+25

………………

………………

………………

………………

 

   94-34

………………

………………

………………

………………

 

9+30

………………

………………

………………

………………

 

    55-33

………………

………………

………………

………………

Câu 9 : (1 điểm – M3):Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Câu 10 : (1 điểm – M4):Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng   

  A. 3 Hình tam giác

  B. 4 Hình tam giác

 C. 5 Hình tam giác

 D. 6 Hình tam giác    

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Thủy Phù 2017

 

 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:                              M1

a) Ý   D                  b) Ý  B          (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:                             M1

a)     Ý  C                  b)Ý   C         (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)

Câu 3:                             M1

        Ý  D                  (Đúng cho 1 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:              M2

     Ý  B                Đúng cho 1 điểm)

 

Câu 5 : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:            M2

     Ý  B              Đúng cho 1 điểm)

Câu 6: Tính                                                                    M2

a)78- 7 – 1 =    70  

b)23+10+15= 48 Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)

Câu 7 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:    M3

     Ý  B              Đúng cho 1 điểm)

Câu 8 : Đặt tính rồi tính :                  M3

Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)

Câu 9                                               M 3

                                                        Bài giải

                                      Số gà còn lại là :                 (Đúng  0,3 điểm)

                                   34 – 12 = 22 (con gà )          (Đúng  0,4 điểm)

                                                       Đáp số : 22 con gà (Đúng  0,3 điểm)

Câu 10 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng       M4

 

Ý  D                         Đúng cho 1 điểm)

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu