Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

24-04-2017 17:23 | 0 bình luận
Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án của trường tiểu học Đồi Ngô năm học 2016 - 2017.

Thực hiện các yêu câu sau:Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Số liền sau của 99 là …….

Số liền trước của 80 là…..

Câu 2: Viết các số tròn chục từ 1 đến 10     

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:     

 

a. Điểm A ở trong hình chữ nhật

b. Điểm M nằm ở trong hình chữ nhật                                

c. Điểm B nằm ở trong hình chữ nhật

d. Điểm N nằm ở ngoài hình chữ nhật       

Câu 4: Khoanh vào số lớn nhất: 

a. 20 ;   40 ;   70 ;   10                          b. 70 ;   50 ;   80 ;    30    

Câu 5: Khoanh tròn chữ cái đặt trước kết quả đúng: M2

          Em nghỉ 1 tuần lễ và ba ngày. Vậy em nghỉ được:

A.   7 ngày

B.   8 ngày

C.   9 ngày

D.   10 ngày

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu