Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

09-01-2017 10:30 | 0 bình luận
Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Lý Thường Kiệt 2016, có đáp án chi tiết

Câu 4: Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m6cm2 = ........... cm2 là: (0,5 điểm)

          A. 456                  B. 4506       C. 456 000      D. 450 006               

Câu 5: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? (0,5 điểm)

          A.   \dpi{100} $${2 \over 5}$$                   B.  \dpi{100} $${2 \over 3}$$                    C.    \dpi{100} $${3 \over 5}$$          D.  \dpi{100} $${3 \over 2}$$        

 Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: \dpi{100} $$tbl_56} \over {32$$ =   \dpi{100} $$tbl_...} \over {16$$   là :  (0,5điểm)         

A. 24                           B.2 2            C. 28                     D. 26 

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu