Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu

25-05-2020 09:07 | 0 bình luận
Nhằm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ VI năm 2022 diễn ra đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đạt kết quả cao…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực, thể trạng, tầm vóc của mỗi người dân, góp phần phát triển con người toàn diện.

Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương phải được tổ chức rộng khắp từ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, tiết kiệm, quy mô và nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên môn, lực lượng trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên trong việc tham gia tổ chức, điều hành, phục vụ Đại hội thể dục thể thao các cấp. Trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cần tập trung vào những môn được nhân dân yêu thích, các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống và các môn thể thao trọng điểm.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải gắn liền với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao toàn dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ VI.

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp theo phương châm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; Chọn đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội điểm để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh. Chương trình Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải lồng ghép và gắn liền với dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của địa phương và phát động "Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân" để nhân dân tham gia hưởng ứng;

Tham mưu các cơ chế, chính sách và có kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên, các điều kiện cần thiết để phục vụ các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp công tác triển khai, kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị dụng cụ chuyên môn để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tại địa phương; Chọn một đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội thể dục thể thao điểm. Chỉ đạo tiến hành tổ chức Đại hội cấp huyện sau khi đã hoàn thành Đại hội cấp xã; đồng thời tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ VI năm 2022.

Thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp: cấp xã tiến hành tổ chức, hoàn thành trước ngày 31/05/2021, tổ chức tối thiểu 6 môn thể thao; cấp huyện (khuyến khích các Sở, ban ngành, đoàn thể, Khu công nghiệp, doanh nghiệp…) tiến hành tổ chức, hoàn thành trước ngày 30/11/2021, tổ chức tối thiểu 12 môn thể thao; cấp tỉnh tổ chức, hoàn thành trước ngày 19/05/2022, tổ chức tối thiểu 20 môn thể thao. Việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh phải đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trở thành phong trào rộng khắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Bích Thùy

Tin tức mới nhất
Bản quyền World Cup 2022 - tỷ lệ cá cược world cup châu âu